تعداد اعضا سندیکا 189 عضو
پوستر خدمات سندیکا
درباره ما

درباره ما

تاریخچه سندیکای صنایع کنسرو ایران

تا پیش از کشف موجودات ذره بینی که باعث فساد مواد غذایی می شد، یکی از مشکلات اساسی در سفرهای طولانی و جنگ ها نگهداری سالم مواد غذایی مورد نیاز بود. در زمان ناپلئون بناپارت برای حل این مشکل، در فرانسه مطالعات گسترده ای آغاز شد. جوایز کلانی که برای ابداع کننده ی روشی برای حفاظت مواد غذایی در نظر گرفته شده بود بسیار جالب توجه بود. به همین منظور عده ی زیادی از مردم و دانشمندان کوشیدند کاری در این زمینه انجام دهند، نتیجه آن شد که شخصی به نام نیکولاس آپرت موفق شد روش نگهداری مواد غذایی در ظروف سربسته را برای نخستین بار ارائه دهد و در سال 1810 جایزه تعیین شده را به چنگ آورد، بدین ترتیب صنعت کنسروسازی در دنیا پا به عرصه وجود گذاشت.

Translate »