تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  کنسرو ماهی بدون تون

کنسرو تن‌ماهی

کنسرو ماهی بدون تون

21 بهمن 1398

مصرف‌کنندگان برای اطمینان از سلامت تن ماهی دقت کنند که قوطی کنسرو ضربه‌خورده، آسیب‌دیده، دِفرمه و بادکرده نباشد، تاریخ تولید و انقضای مصرف، علامت استاندارد و پروانه بهداشت روی بسته‌بندی تن ماهی درج شده و پس از بازکردن قوطی نیز تن ماهی بو و رنگ غیرمتعارف نداشته باشد. شاید شما هم ازجمله خانوارهایی باشید که […]

Translate »