تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران

12 مهر 1402

اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در چهارمین جلسه خود، مسیر رسیدن به حکمرانی شایسته و خلاهایی که در این زمینه در ایران وجود دارد را ترسیم کردند. هم‌چنین در این نشست مقرر شد سه کارگروه تعامل با حاکمیت، تعامل با اتاق و تعامل با اعضا ذیل کمیسیون تشکیل شود. چهارمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی […]

Translate »