تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  نمایشگاه

نمایشگاه آینده چاپ ایران

25 مرداد 1402

نمایشگاه آینده چاپ ایران که مورخ 20 الی 23 تیرماه 1402 در مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای تجاری ایران مال برگزار گردید.

Translate »