تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  نشست مشترک سندیکای صنایع کنسرو ایران و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور

نشست مشترک سندیکای صنایع کنسرو ایران و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور

نشست مشترک سندیکای صنایع کنسرو ایران و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور

12 مهر 1402

نشست مشترک سندیکای صنایع کنسرو ایران و اتحادیه فروشگا های زنجیره ای کشور برگزار شد. اولین نشست مشترک سندیکای صنایع کنسرو ایران و اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور در محل اتحادیه با حضور حداکثری اعضای هیأت مدیره اتحادیه سندیکا برگزار شد. این جلسه روز سه شنبه 31 امرداد 1402 با حضور آقایان عالی پور(رئیس […]

Translate »