تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  نخستین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در دوره دهم

افزایش سهم صنایع غذایی در صادرات و تولید ناخالص داخلی

28 شهریور 1402

در نخستین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در دوره دهم، افزایش سهم صنایع غذایی در تولید ناخالص داخلی به عنوان اصلی‌ترین برنامه این کمیسیون در دو سال پیش‌رو، مطرح شد. اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم با نگاهی به سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات […]

Translate »