تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  مورد واقعيات صنعت كنسرو

توضيحات كارشناسى و روشنگرانه رييس سنديكاى صنايع كنسرو ايران، در مورد واقعيات صنعت كنسرو

13 آبان 1402

توضيحات كارشناسى و روشنگرانه آقاى مهندس مسعود بختيارى، رييس سنديكاى صنايع كنسرو ايران، در مورد واقعيات صنعت كنسرو در پخش زنده برنامه “به خانه بر مى گرديم” از شبكه پنج سيما (شبكه تهران) دوشنبه ١٤٠٢/٨/١

Translate »