تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  مسعود بختیاری

تغییرات نشانه‌گذاری برچسب صنایع غذائی با بخشنامه سازمان استاندارد

30 مهر 1402

مسعود بختیاری، سخنگوی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران: تغییرات نشانه گذاری برچسب صنایع غذایی با بخشنامه سازمان استاندارد، هزینه گزافی به تولید تحمیل میکند. به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران، مسعود بختیاری سخنگوی کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نسبت به تحمیل هزینه گزاف ناشی از تغییرات نشانه گذاری برچسب محصولات صنایع غذایی در […]

Translate »