تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو

موازی‌کاری تشکل‌ها با ایجاد فدراسیون‌ ساماندهی شود

30 مرداد 1402

 به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران می‌گوید: یکی از موانع اثربخشی نظرات بخش‌خصوصی، تعدد و موازی‌کاری تشکل‌هاست که می‌توان با ایجاد فدراسیون‌ و تشکل‌های بالادستی آن را سامان‌دهی کرد و جایگاه‌ اتاق را ارتقا داد.

Translate »