تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  مجری برگزاری مهمترین رویداد صنعت کنسرو ماهی در سال 1402

سندیکای صنایع کنسرو ایران مجری برگزاری مهمترین رویداد صنعت کنسرو ماهی در سال 1402

17 آبان 1402

سندیکای صنایع کنسرو ایران مجری برگزاری مهمترین رویداد صنعت کنسرو ماهی در سال 1402 شد. در حکمی از سوی سازمان شیلات ایران سندیکای صنایع کنسرو ایران دبیر برگزاری همایش تون ماهیان شد. این همایش با اجرای سندیکای صنایع کنسرو ایران و حضور مسئولین سازمان شیلات ایران، وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رییس جمهور، جامعه صیادی، […]

Translate »