تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران

تفاهم نامه همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران

6 شهریور 1402

عقد تفاهم نامه همکاری با انجمن مدیریت کیفیت ایران سندیکای صنایع کنسرو ایران با هدف همکاری های مشترک در راستای بهبود و توسعه کیفیت صنایع کنسرو، استفاده بهینه از ظرفیت ها، توانایی های علمی، اجرایی، آموزش و پژوهش و خدمات به اعضا تفاهم نامه همکاری را با انجمن مدیریت کیفیت ایران منعقد نمود. روز دوشنبه […]

Translate »