تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی غذایی و‌مهمانداری عمان- مسقط ۲۷ الی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

Translate »