تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  شانزدهمین نشست شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران

شانزدهمین نشست شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران

شانزدهمین نشست شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران

12 مهر 1402

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران با میزبانی انجمن مدیریت کیفیت ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ برگزار شد. این جلسه آخرین جلسه دوره اول فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران بود. در آغاز این نشست، حضور آقایان شکرخدایی رییس محترم هیئت بازرسی دوره اول، و آقایان گلدوزیان و نیک خو بازرسین محترم گردشی نیمسال […]

Translate »