تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران

جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران

12 مهر 1402

جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران با مسئولیت جناب آقای مهندس سالاری پور عضو محترم هیأت مدیره سندیکا در محل دبیرخانه طی روز جاری ۹ مهر ۱۴۰۲ با حضور شرکت های وردا، ملاس گستر، زرین، رسولی، میرباقری، طراوت با دستور جلسه بررسی بازار و کیفیت سرکه برگزار شد و در […]

Translate »