تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  تمدید مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱

تمدید مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱

12 مهر 1402

با اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ایفای تعهدات صادراتی سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد. مهلت مذکور شامل برخورداری […]

Translate »