تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

29 مرداد 1402

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران راس ساعت 14 در محل اتاق ایران برگزار شد. نخستین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران به منظور تعیین رئیس و نواب رئیس با حضور 30 نفر از اعضای کمیسیون صنایع غذایی برگزار شد و پس از اجماع اعضا برای کاندیداتوری تنها یک نفر برای صندلی ریاست، […]

Translate »