تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  اتاق بازرگانی

سفره غذای صادراتی جمع می‌شود؟

13 آبان 1402

  اتاق بازرگانی برآوردی از صادرات صنایع غذایی به استناد آمار گمرک منتشر کرده که نشان می دهد در بازه زمانی سال‌های 1396 تا پایان 1401 ارزش صادرات صنایع غذایی کاهش 29 درصدی داشته است. گزارش ها در مورد پنج ماهه ابتدایی امسال هم حاکی از آن است که ‌گرچه ارزش کمی بالا رفته اما […]

Translate »