تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  آقای دکتر فروزان فرد

گفتگوی اتاق بازرگانی کرمان با جناب آقای دکتر فروزان فرد

13 آبان 1402

گفتگوی اتاق بازرگانی کرمان با جناب آقای دکتر فروزان فرد رییس محترم کمیسیون حکمرانی اتاق تهران و عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران برای مشاهده روی فایل ضمیمه کلیک نمایید: گفتگوی اتاق بازرگانی کرمان با جناب آقای دکتر فروزان فرد

Translate »