تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

گزارش عملکرد ستاد خبری همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان

 

اطلاع رسانی گسترده و مشارکت هر چه بیشتر مسئولین، تولیدکنندگان و زنجیره تامین صنعت تون ماهیان

در راستای اطلاع رسانی گسترده و مشارکت هر چه بیشتر مسئولین، تولیدکنندگان و زنجیره تامین صنعت تون ماهیان، روز سه شنبه 7 آذر ماه 1402 جلسه ای با حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، آقای علامیر از سازمان شیلات ایران و خانم نعمتی زاد از سندیکای صنایع کنسرو ایران در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه با اشاره به توسعه تجارت دریا محور، تأکید شد که از طریق این همایش تلاش میگردد با ایجاد فضای مساعد، بستر مناسب برای تعاملات مثبت و اثربخش بین مسئولین سازمان شیلات ایران، جامعه صیادی و تولیدکنندگان کنسرو ماهی فراهم گردد.

 

در پایان مقرر شد پس از بررسی های لازم، مکاتبه ای توسط روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم و در اتوماسیون وزارت خانه به تمامی مبادی ذیربط جهت حمایت معنوی از رویداد و ایجاد شبکه اطلاع رسانی وسیع، ارسال گردد.

 

 

 

 

کدخبر324 سوسن نعمتی زاد

Translate »