تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

نمایشگاه آینده چاپ ایران

نمایشگاه آینده چاپ ایران که مورخ 20 الی 23 تیرماه 1402 در مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای تجاری ایران مال برگزار گردید.

Translate »