تعداد اعضا سندیکا 189 عضو
مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود

مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود

مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود

مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود مربوط به انتخاب واحد نمونه استاندارد استان تهران با حضور بنیانگزاران صنایع غذایی کامبیز و نمایندگانی از سازمان ملی استاندارد در محل دفتر این شرکت برگزار شد.

مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود

مراسم تقدیم حکم و لوح یادبود

Translate »