تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

سفره غذای صادراتی جمع می‌شود؟

 

اتاق بازرگانی برآوردی از صادرات صنایع غذایی به استناد آمار گمرک منتشر کرده که نشان می دهد در بازه زمانی سال‌های 1396 تا پایان 1401 ارزش صادرات صنایع غذایی کاهش 29 درصدی داشته است.

گزارش ها در مورد پنج ماهه ابتدایی امسال هم حاکی از آن است که ‌گرچه ارزش کمی بالا رفته اما وزن هم رشد بالایی داشته است. حال سوال این است که این روند کاهنده محصول چه اتفاقی بوده است؟ آیا تحریم و بی ثباتی عامل اصلی است یا آنکه عامل دیگری نقش اصلی را بازی کرده است؟

پیمان فرشچی، مدیر توسعه بازار داخلی و‌ خارجی یک‌ویک با توضیح این موضوع، تاکید می کند: بازارهای صنایع غذایی در حال از دست رفتن هستند. او در عین حال عنوان می کند که پیمان سپاری به پاشنه آشیل توسعه نیافتن صادرات صنایع غذایی بدل شده است. او در ایران فود توضیح می دهد که چگونه قیمت گذاری دستوری بلای جای صنعت غذا شده و راهکار بخش خصوصی برای تامین همزمان منافع تولید و مصرف را ارائه می دهد.

منبع خبر

Translate »