تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

خواسته تشکل های فعال در بخش کشاورزی؛ حضور در جلسات تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران مطرح شد:

یکی از مهمترین خواسته های تشکل های فعال در حوزه کشاورزی حضور در جلسات تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی است.

 

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنایع کنسرو ایران؛ این جلسه به ریاست آقای اشرفی اصفهانی و با حضور نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، آقای میررضوی به نمایندگی از سندیکا، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنه دوم اردیبهشت در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

از جمله مهمترین مطالبی که در جلسه کمیسیون مطرح شد در خصوص بررسی چالش های فعالان اقتصادی در صنعت سم، کود و بذر بود.  در همین راستا آقای میررضوی گفتند: از آن جا که برخی از اعضای سندیکا ترویج کشاورزی قراردادی را در برنامه های آتی خود دارند و نیز چند عضو تاثیرگذار سندیکا در این حوزه پیشگام هستند لازم است تا وزارت جهاد کشاورزی در تصمیمات این صنعت از بخش خصوصی نیز نظر خواهی و در سیاست گذاری های خود منظور فرماید.

 

 

در ادامه جلسه اعضا به تبادل نظر در خصوص اخبار و مسائل روز حوزه کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط فعلی ارائه فرمودند.

 

 

کد خبر 365؛ سوسن نعمتی زاد

 

Translate »