تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران

جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران با مسئولیت جناب آقای مهندس سالاری پور عضو محترم هیأت مدیره سندیکا در محل دبیرخانه طی روز جاری ۹ مهر ۱۴۰۲ با حضور شرکت های وردا، ملاس گستر، زرین، رسولی، میرباقری، طراوت با دستور جلسه بررسی بازار و کیفیت سرکه برگزار شد و در پایان مقرر شد:

  • سندیکا مکاتبه ای را با سازمان غذا و دارو در خصوص کیفیت سرکه های موجود در بازار تنظیم کند.
  • فراخوانی توسط دبیرخانه جهت عضویت تولید کنندگان سرکه کشور در سندیکا اطلاع رسانی شود.
  • به واسطه اهمیت بازار سرکه در محصولات کنسروی جلسات بعدی با حضور تمامی زنجیره های این صنعت از جمله تولید کنندگان شور و ترشیجات که عضو این سندیکا نیز می باشند تشکیل تا تعاملات آن ها با تولید کنندگان سرکه نیز تقویت گردد.

جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران جلسه کمیته صنعت سرکه، شور و ترشیجات سندیکای صنایع کنسرو ایران

Translate »