تعداد اعضا سندیکا 189 عضو

بروزرسانی قیمتهای پایه گمرکی انواع کنسرو ماهی

به اطلاع می رساند با توجه به درخواست صادرکنندگان محترم  محصول کنسرو ماهی تون عضو سندیکا ، قیمت­های پایه گمرکی این کالا در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران بروزرسانی گردید. فهرست قیمتی مذکور در ذیل خبر جهت بهره برداری همکاران قرار گرفته است. پیش از این ارزش کنسرو ماهی مارلین و زرده نیز با پیگیری سندیکا بروز رسانی شده بود. درج ارزش صادرات کنسرو ماهی هوور و گیدر با گوشت خورده نیز از دیگر اقدامات سندیکا در راستای تسهیل صادرات اعضا بوده، که در لیست مذکور درج شده است.

 

Arzesh Saderati

 

 

Translate »