تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر تحولات بخش خدمات: پنج تحول کلیدی

تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر تحولات بخش خدمات: پنج تحول کلیدی

تأثیر انقلاب صنعتی چهارم بر تحولات بخش خدمات: پنج تحول کلیدی

12 مهر 1402

حسن فروزان فرد،عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران انقلاب صنعتی چهارم به عنوان یکی از بزرگترین تحولات تاریخ صنعت، در حال ایجاد تحولات عظیم در بخش خدمات است. این تحولات در جهت بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای سطح رقابتی شرکت‌ها هستند. در اینجا به بررسی پنج تحولات اصلی در بخش خدمات […]

Translate »