تعداد اعضا سندیکا 189 عضو  اصلاح تعاملات بین‌‌المللی

توسعه صادرات با اصلاح تعاملات بین‌‌المللی محقق می‌شود

15 شهریور 1401

نایب رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران بیان کرد: راه تعاملات بین‌المللی بسته شده است و نمی‌توان با دنیا تعامل نداشت و از آن طرف انتظار صادرات داشت، افزون بر این، نمی‌توان به اقتضائات بین‌المللی از جمله مسائل حمل و نقل، انتقال پول و پیوستن ب اف‌ای‌تی‌اف و مسائلی از این دست بی‌توجه بود و انتظار […]

Translate »